Polityka Prywatności

 1. Operatorem strony internetowej „rodoinspektor.eu” jest Karol Cieniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Inspektor Ochrony Danych Osobowych Karol Cieniak” z siedzibą w Wolicy (05-860), przy ulicy Rokickiej 2, lok. 5, posługujący się NIP: 1181869899 oraz REGON: 146611331.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez dane zawarte pod zakładką „Kontakt”, w  szczególności na adres poczty elektronicznej: rodoinspektor@rodoinspektor.eu
 3. Operator strony internetowej jest równocześnie administratorem wszelkich danych osobowych, które są pozyskiwane w ramach funkcjonowania strony.
 4. Strona internetowa „rodoinspektor.eu” nie wymaga do prawidłowego funkcjonowania żadnych informacji ponad te, które są standardowo wykorzystywane przy działaniu stron internetowych – w szczególności do odnotowywania statystyk oglądalności strony, w tym celu na urządzeniu odwiedzającego stronę mogą być zapisywane pliki cookies na potrzeby stosowania usługi „Google Analytics”.
 5. W związku z zamieszczeniem na górnej części strony przycisku odsyłającego do konta na Twitterze – część danych o osobach odwiedzających stronę może trafiać do Twittera – podobnie jak przy Google Analytics można na to pozwolić lub zablokować tę możliwość ustawieniami przeglądarki.
 6. Wszelkie wykorzystywane pliki cookies lub inne formy przetwarzania danych przez strony internetowe są bardzo dobrze widoczne w przeglądarce Mozilla Firefox, po kliknięciu na ikonkę „i – informacje o stronie” przed paskiem adresu.
 7. Pliki cookies są wykorzystywane, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę ustawieniami swojej przeglądarki – użytkownik może usunąć lub wybrać takie ustawienia przeglądarki, które zablokują możliwość zapisywania tych plików:
 8. W przeglądarce Mozilla Firefox poprzez wejście w „Opcje” –> „Prywatność i bezpieczeństwo” –> „Ciasteczka i dane stron”
 9. W przeglądarce Google Chrome „Ustawienia”–>”Zaawansowane” –> „Prywatność i bezpieczeństwo” –> ”Ustawienia witryn” –> „Pliki cookie”
 10. Dodatkowo – użytkownik może pobrać oficjalną „nakłądkę” blokującą Google Analytics do przeglądarek Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera pod tym Linkiem
 11. Przy dodawaniu komentarzy do artykułów/notek odnotowywany jest do celów ochrony przed spamem, botami i zachowania porządku na stronie (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) adres IP komentującego oraz określenie dostawcy jego usług internetowych – te informacje nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Informacje te są zachowywane przez czas istnienia strony internetowej.
 12. Komentujący może podać nick taki, jaki uzna za stosowne.
 13. Serwer do funkcjonowania strony zapewnia nazwa.pl – skrzynka poczty elektronicznej obsługiwana jest przez inny, zewnętrzny podmiot specjalizujący się w zapewnianiu usług bezpiecznej poczty elektronicznej – w sposób gwarantujący pełną poufność.
 14. Choć stopień wykorzystania danych osobowych przez witrynę jest minimalny, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 15. Co do zasady, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania sprostowania danych, do uzyskania kopii danych, do żądania przeniesienia danych, do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do żądania usunięcia danych. Należy jednak pamiętać, że nie są to prawa absolutne – każdy wniosek będzie podlegał odrębnemu rozpatrzeniu, a w przypadku odmowy jej powody zostaną uzasadnione.
 16. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu – do tego uprawnienia odnosi się ta sama uwaga co do pkt 12 (nie w każdej sytuacji będzie on musiał być uwzględniony).
 17. Pliki cookies i informacje podawane w komentarzach zamieszczane są dobrowolnie, zaś adres IP komentującego oraz dostawca jego usługi internetowej pozyskiwane są obowiązkowo, w wykonaniu celu zgodnego z podstawą prawną podaną w pkt 9.