O mnie

RODOINSPEKTOR.EU

  • Prawnik, absolwent studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z zakresu wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

  • Autor metodologii szacowania ryzyka (w oparciu o wytyczne polskiego i francuskiego organu nadzorczego oraz norm ISO) oraz metodologii klasyfikowania naruszeń/procedur naruszeniowych (w oparciu o rekomendacje ENISA).

  • Od 2012 roku specjalizujący się w przeprowadzaniu audytów, wdrożeń i szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych – zarówno w podmiotach sektora publicznego, przedsiębiorstw jak i międzynarodowych grup kapitałowych.

  • Autor publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych zamieszczanych na łamach Monitora Prawniczego.