O tym, jak Ministerstwo Pracy „po cichu” zmieniło (i zmienia) wzory kwestionariuszy osobowych dla pracowników i kandydatów do pracy.

O tym, jak Ministerstwo Pracy „po cichu” zmieniło (i zmienia) wzory kwestionariuszy osobowych dla pracowników i kandydatów do pracy. Od 2 czerwca 1996 roku do 1 stycznia 2019 roku obowiązywały pomocnicze wzory kwestionariuszy osobowych, które zostały wydane jako załączniki do rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 1996 […]

Najczęstsze błędy popełniane przy wdrażaniu RODO – część pierwsza (i nie ostatnia).

Najczęstsze błędy popełniane przy wdrażaniu RODO  – część pierwsza (i nie ostatnia). Rozwiązaniem, które jest spotykane nagminnie – nawet w instytucjach o dość dużej skali działania – jest żądanie zgody na przetwarzanie danych osobowych tam, gdzie właściwa jest inna podstawa prawna. Bardzo często można spotkać się z poglądem, że „na wszelki wypadek” lepiej jest zgodę […]

9 zasad tworzenia prawidłowych procedur ochrony danych.

9 zasad tworzenia prawidłowych procedur ochrony danych. Poniższe zasady mogą wydawać się oczywiste – jednak, niestety – tworzenie zbyt formalistycznych, oderwanych od rzeczywistości procedur ochrony danych osobowych (ale także innych informacji) to bardzo powszechny problem. Bardzo często używanie skomplikowanego języka jest formą „pójścia na skróty” przez tworzących procedury. Problem  polega na tym, że tak ustalone […]